Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/799
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 296
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.137.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Άγνωστος τύπος αναγνωριστικού: Αρ.6
Τίτλος: Συλλογή Νικολαΐδου - Κάτσινα Αναστασία.
Δημιουργός: Άγνωστος
Unknown
Τόπος δημιουργίας: Πόντος
Pontus
Χρονολογία: 1880
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Συγγενής ή φίλη της οικογένειας Νικολαΐδου, από τον Πόντο.
A relative or friend of Nikolaidis family, from Pontus.
Θεματικές κατηγορίες: Φωτογραφικά πορτραίτα
Πόντος
Photographic portraits
Pontus
Τοπική κάλυψη: Πόντος
Pontus
Χρονική κάλυψη: 1880 - 1890
Λέξεις-Κλειδιά: Πρόσωπα
Πόντος
People
Pontus
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (6.29 MB)