Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/767
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 106
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.58.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ.13
Τίτλος: Συλλογή Αναστάσιου Μαβίδη.
Δημιουργός: Άγνωστος
Unknown
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Thessaloniki, Greece
Χρονολογία: 1925
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Συντεχνία ραπτών στη Θεσσαλονίκη περίπου το 1925. Ο πρώτος δεξιά είναι ο Παναγιώτης Μαβίδης (αδερφός του δωρητή)
A guild of tailors in Thessaloniki around 1925. The first one on the right is Panagiotis Mavidis (the donor's brother).
Θεματικές κατηγορίες: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
Πρόσφυγες
Εργασία
Thessaloniki (Greece)
Refugees
Work
Τοπική κάλυψη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Thessaloniki, Greece
Χρονική κάλυψη: 1920 -1930
Λέξεις-Κλειδιά: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
Εγκατάσταση προσφύγων
Εργασία
Thessaloniki (Greece)
Settlement of refugees
Work
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (5.47 MB)