Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/7375
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 1300
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.715.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.4
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ.4
Τίτλος: Συλλογή Μπιλικτσή Σάββα.
Δημιουργός: Άγνωστος
Τόπος δημιουργίας: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Χρονολογία: 1963
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Στιγμιότυπο από σχολικό εορτασμό στην αίθουσα τελετών της Αστικής Σχολής Σκουτάρεως. Τρίτος από αριστερά είναι ο Δημήτριος Νικολαϊδης, πέμπτος ο Σάββας Μπιλικτσής (δωρητής), έκτος ο Σίμος Μουχλίδης και έβδομος ο Αναστάσης Γκιοϊσογλου.
Θεματικές κατηγορίες: Γιορτές (Σχολικές)
Σχολεία και Εκπαίδευση
Ελληνισμός Κωνσταντινούπολης
Τοπική κάλυψη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Χρονική κάλυψη: 1960 -1965
Λέξεις-Κλειδιά: Γιορτές (Σχολικές)
Σχολεία και Εκπαίδευση
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία)
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (221.69 kB)