Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/7123
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 1394
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ. 741.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Άγνωστος τύπος αναγνωριστικού: Αρ.3
Τίτλος: Συλλογή Γρηγοριάδου Παυλίνα.
Δημιουργός: Άγνωστος
Τόπος δημιουργίας: Ορτάκιοϊ Βιθυνίας, Τουρκία
Χρονολογία: 1908
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Εικονίζονται δασκάλες και μαθήτριες από το Παρθεναγωγείο στο Ορτάκιοϊ Βιθυνίας κατά το έτος 1908. Τα ονόματα των δασκάλων είναι Χρυσή Κασιγόνη και Άννα, και τα δύο εικονιζόμενα αγόρια είναι παιδιά τους. Κάποιες από τις μαθήτριες είναι η Όλγα Δ. Τογκουσίδου (στη σειρά επάνω από τις δασκάλες τέταρτη από αριστερά), η Κλεοδώρα Δ. Τογκουσίδου (στην επάνω σειρά πέμπτη από αριστερά), η Αντιγόνη Παχτίκου (πέμπτη από αριστερά πάνω από τις δασκάλες- ανιψιά του Γεωργίου Παχτίκου φιλολόγου- μουσικού), η Παυλίνα Κίρνιτς, (Αμερική) το γένος Γιάσογλου (πρώτη από αριστερά κάτω), η Παρασκευή κόρη δασκάλου (στην πρώτη επάνω σειρά τρίτη), η Κορνηλία (στην πρώτη σειρά επάνω τέταρτη) και η Μαρίκα Κεχαγιόγλου (δίπλα στη δασκάλα δεξιά). Η εικονιζόμενη μαθήτρια δεύτερη από αριστερά στη μεσαία σειρά, είχε τραγικό τέλος κατά την καταστροφή (ακρωτηριασμός από Τσέτες).
Θεματικές κατηγορίες: Σχολεία και Εκπαίδευση
Παραδοσιακή ενδυμασία
Τουρκία
Τοπική κάλυψη: Ορτάκιοϊ Βιθυνίας, Τουρκία
Χρονική κάλυψη: 1900 -1910
Λέξεις-Κλειδιά: Σχολεία και Εκπαίδευση
Παραδοσιακή ενδυμασία
Τουρκία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (4.68 MB)