Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/7120
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 1394
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ. 741.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ.1
Τίτλος: Συλλογή Γρηγοριάδου Παυλίνα.
Δημιουργός: Άγνωστος
Τόπος δημιουργίας: Αντάπαζαρ, Τουρκία
Χρονολογία: 1906
Χρώμα: Πολύχρωμο
Περιγραφή: Εικονίζονται μαθήτριες και δασκάλες από παρθεναγωγείο στο Αντάπαζαρ της Τουρκίας κατά τα έτη 1906 -1907. Κάποιες από τις μαθήτριες είναι η Όλγα Δ. Τογκουσίδου (έβδομη από αριστερά στη δεύτερη γραμμή από επάνω), η Κλεοδώρα Δ. Τογκουσίδου (πρώτη από δεξιά στην πρώτη γραμμή από κάτω), η Φωτεινή Μιχαηλίδου του Αναστασίου (δεύτερη από αριστερά στη πρώτη γραμμή από κάτω) και η Ευθαλία Γ. Πασχαλίδου (τρίτη από δεξιά στην πρώτη γραμμή από κάτω). Τα δύο εικονιζόμενα αγόρια είναι παιδιά των δασκάλων.
Θεματικές κατηγορίες: Σχολεία και Εκπαίδευση
Παραδοσιακή ενδυμασία
Τουρκία
Τοπική κάλυψη: Ανταπαζάρ, Τουρκία
Χρονική κάλυψη: 1900 -1910
Λέξεις-Κλειδιά: Σχολεία και Εκπαίδευση
Παραδοσιακή ενδυμασία
Τουρκία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (3.8 MB)