Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/621
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 279
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.128.01
Άγνωστος τύπος αναγνωριστικού: Φ.1
Άγνωστος τύπος αναγνωριστικού: Αρ.1
Τίτλος: Συλλογή Φωτιάδου - Καζαντζίδου Ιουλία.
Δημιουργός: Φωτογραφείο "Παπαδάκης"
Photography shop "Papadakis"
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Thessaloniki, Greece
Χρονολογία: 1935
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Η κα. Ιουλία Καζαντζίδου στο φωτογραφείο "Παπαδάκης" στην περιοχή Συντριβανίου, με παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά.
Mrs. Ioulia Kazantzidou at the photography shop "Papadakis" in the region of Syntrivani, wearing a traditional Pontian dress.
Θεματικές κατηγορίες: Φωτογραφικά πορτραίτα
Παραδοσιακές ενδυμασίες
Πόντος
Photographic portraits
Traditional costumes
Pontus
Τοπική κάλυψη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Thessaloniki, Greece
Χρονική κάλυψη: 1930 -1940
Λέξεις-Κλειδιά: Πρόσωπα
Παραδοσιακή ενδυμασία
Πόντος
People
Traditional costumes
Pontus
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (8.75 MB)