Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/4924
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 347
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.167.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ.14
Τίτλος: Συλλογή Ζαχαριάδου Καίτη.
Δημιουργός: Άγνωστος
Unknown
Τόπος δημιουργίας: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Kalamaria, Thessaloniki
Χρονολογία: 1955-06-11
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Γυμναστικές επιδείξεις της πέμπτης τάξης στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς στην οδό Κομνηνών.
Gymnastic performances of the 5th grade at the yard of Kalamaria's primary school, at Komninon Street.
Θεματικές κατηγορίες: Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Σχολεία και Εκπαίδευση
Γιορτές (Σχολικές)
Kalamaria (Thessaloniki)
Schools and Education
(School) Celebrations
Τοπική κάλυψη: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Kalamaria, Thessaloniki
Χρονική κάλυψη: 1950 -1955
Λέξεις-Κλειδιά: Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Εκπαίδευση
Γιορτές (Σχολικές)
Kalamaria (Thessaloniki)
Education
(School) Celebrations
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (11.09 MB)