Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/3615
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 997
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.521.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ. 7
Τίτλος: Συλλογή Αυγίδη Παύλου.
Δημιουργός: Άγνωστος
Unknown
Τόπος δημιουργίας: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Kalamaria, Thessaloniki
Χρονολογία: 1962
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Καλαμαριά στην οδό Χαλδίας 37. Το χτίσιμο του σπιτιού του Αυγίδη Παύλου. Επάνω πρώτος αριστερά ο δωρητής, ο Σαρηγιαννίδης Ιωάννης και άλλοι συγγενείς που βοηθούν.
Chaldias Street, No. 37, Kalamaria. The erection of the house of Mr. Avgidis Pavlos. The first one from the left is the donator followed by Sarigiannidis Ioannis and other relatives that were there to offer some help.
Θεματικές κατηγορίες: Εργασία
Κατοικίες
Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Work
Residences
Kalamaria (Thessaloniki)
Τοπική κάλυψη: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Kalamaria, Thessaloniki
Χρονική κάλυψη: 1960 -1965
Λέξεις-Κλειδιά: Εργασία
Κατοικίες
Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Work
Residences
Kalamaria (Thessaloniki)
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (2.17 MB)