Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/3545
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 979
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.507.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ. 3
Τίτλος: Συλλογή Αυγίδη Θεόδωρου.
Δημιουργός: Άγνωστος
Unknown
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Thessaloniki, Greece
Χρονολογία: 1950
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Απεικονίζονται ο Αυγίδης Παύλος και ο Νικολαΐδης Ισαάκ, μετά από θεατρική παράσταση στο Βασιλικό Θέατρο.
Photograph of Avgidis Pavlos and Nikolaidis Isaak, after a theatrical performance at the Royal Theater.
Θεματικές κατηγορίες: Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Παραδοσιακές ενδυμασίες
Πόντος
Kalamaria (Thessaloniki)
Traditional costumes
Pontus
Τοπική κάλυψη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Thessaloniki, Greece
Χρονική κάλυψη: 1950 -1955
Λέξεις-Κλειδιά: Πόντος
Παραδοσιακή ενδυμασία
Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Pontus
Traditional costumes
Kalamaria (Thessaloniki)
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (5.24 MB)