Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/1772
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 415
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.212.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ.10
Τίτλος: Συλλογή Κιριμλίδη Θεολόγου και Παυλίδου - Κιριμλίδου Κατίνας.
Δημιουργός: Άγνωστος
Τόπος δημιουργίας: Σαφράμπολη, Πόντος
Χρονολογία: 1973
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Η εκκλησία της Σαφράμπολης, τώρα Τζαμί, κατά το ταξίδι του δωρητή εκεί.
Θεματικές κατηγορίες: Πόντος
Εκκλησίες, Ελληνικές
Τοπική κάλυψη: Σαφράμπολη, Πόντος
Χρονική κάλυψη: 1970 -1975
Λέξεις-Κλειδιά: Πόντος
Εκκλησίες, Ελληνικές
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (3.67 MB)