Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11641/1089
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Προσδιοριστής: A.B.E. Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής: 347
Α.Ε.Ε. Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου: ΙΔ.167.01
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Φ.1
Τοπικός προσδιοριστής Φορέα: Αρ.16
Τίτλος: Συλλογή Ζαχαριάδου Καίτη.
Δημιουργός: Άγνωστος
Unknown
Τόπος δημιουργίας: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Kalamaria, Thessaloniki
Χρονολογία: 1953
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Περιγραφή: Γυμναστικές επιδείξεις στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς. Στο οπισθόφυλλο γράφει : Ενθίμιον από την κυρίαν Ελένη Σώγας. Εις την γ' τάξιν.
Gymnastic performances at the school yard of Kalamaria's Primary School. At the back is noted: "Souvenir from Ms. Eleni Sogas. At the 3rd grade.
Θεματικές κατηγορίες: Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Σχολεία και Εκπαίδευση
Γιορτές (Σχολικές)
Kalamaria (Thessaloniki)
Schools and Education
(School) Celebrations
Τοπική κάλυψη: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Kalamaria, Thessaloniki
Χρονική κάλυψη: 1950 -1955
Λέξεις-Κλειδιά: Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη)
Εκπαίδευση
Γιορτές (Σχολικές)
Kalamaria (Thessaloniki)
Education
(School) Celebrations
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Συλλογές Φωτογραφιών

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Φωτογραφία
JPEG (10.79 MB)